คลองชองเกชอน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลี

[Total: 0    Average: 0/5] คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลีที่อยู่ใจกลางเมืองทุกท่านจะต้องนึกถึง คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) เพราะเป็นคลองน้ำที่สะอาดให้ผ่านใจกลางเมืองของกรุงโซล แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคลองที่ยังรักษาความสะอาดไว้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเกาหลีเองรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย คลองชองเกชอน ถูกขุดขึ้นในสมัยโชซอนมีอายุราว ๆ 600 ปี ต่อมาใน

Read more