พุนวางซา (Bunhwangsa Temple)

วัดพุนวางเป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพัรรดินีซอนด็อก (Seon Deok) แห่งราชวงศ์ชิลลา วัดนี้อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเคียงจูเพียง 20 นาที มีเจดีย์สำคัญที่สร้างด้วยหินชื่อว่า Mojeon Stone ซึ่งเดิมทีนั้นสูง 9 ขั้น แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 3 ชั้น เจดีย์นี้ใช้หินก่อสร้างแทนอิจ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมัยราชวงศ์ชิลลา วัดพุนวางแห่งนี้รุ่งเรืองมาก ๆ

Read more