ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 2562 (2019) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์เกาหลี สิงหาคม

หลังจากที่รอคอยทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคม 2562 (2019)  ก็คลอดออกมาแล้วจ้าสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพา แม่ทัวร์เกาหลี ในเดือนสิงหาคมก็ไม่ต้องรออีกต่อไป โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคมออกแล้ว

เรามาพูดถึงอากาศเกาหลีช่วงเดือนสิงหากันดีกว่า สิงหาของเกาหลีจะเข้าสู่ฤดูร้อนของเกาหลีอากาศอาจจะร้อนกว่าเดือนอื่นๆ แต่ขอบอกว่าไม่ร้อนเท่าเมืองไทยนะครับเนื่องด้วยเกาหลีเค้าหน้าหนาวหนาวกว่าบ้านเราเลยทำให้อากาศไม่ร้อนมาก เหมาะชอบปิ้ง ใครที่อยากพาแม่ไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้ก็จะดีมาก ๆ เพราะอากาศไม่หนาวทำให้ไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปกันเยอะแยะเตรียมกระเป่าเปล่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าที่เกาหลีมีของให้ชอปปิ้งมากมายทั้งเครื่องสำอางครีมบำรุงผิว เสื้อผ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งปี 2562 นี้ วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม (ทัวร ์เกาหลีวันแม่) ทำให้เราได้มีวันหยุดชดเชยอีก 1 วันคือวันจันทร์ หยุดสามวันลาเพิ่มอีกหนึ่งวันก็เพียงพอสำหรับการพาคุณแม่ไปทัวร์เกาหลีแล้ว เราไปดูตารางโปรแกรมทัวร์เกาหลีสิงหาคม 2562 กันเลยดีกว่า

 

โปรแกรมทัวร์เกาหลี สิงหาคม 2562 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.- HT-89 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน  [บินการบินไทย]  23,900.- ZG-89 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน  [บินแอร์เอเชีย]  13,900.- ZG-90 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี เอเวอแลนด์ 5วัน3คืน  [บินแอร์เอเชีย] 13,900.- ZG-91 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ 5วัน[บินจินแอร์] 13,900.- CU-95 LJ
(วันแม่) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 24,900.- GT-18 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,900.- GT-20 KE
(สิงหาคม) ทัวร์ปูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.- GT-21 KE
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.- GT-23 KE
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 45,900.- GT-27 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,888.- GS-6 XJ
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินเจจูแอร์] 14,888.- GS-7 7C
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: HT-89
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง – ซูวอน
วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน – โซล
วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู – หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – วัดโชเกซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N TOWER – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
วันที่ 22-26 สิงหาคม 61 15,999
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน [บินการบินไทย] 23,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: ZG-89
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง(รวมชุดฮันบก) – N SEOUL TOWER
วันที่สี่ DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
09 – 13 สิงหาคม 2561 24,900
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-90
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC
วันที่สาม วัดโชเกซา – น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ ตลาดปลานอร์ยางจิน – สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
09 -13 สิงหาคม 2561
10 -14 สิงหาคม 2561
15 -19 สิงหาคม 2561
16 -20 สิงหาคม 2561
17 -21 สิงหาคม 2561
18 -22 สิงหาคม 2561
23 -27 สิงหาคม 2561
25 -29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
16,900
16,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี เอเวอแลนด์ สิงหาคม 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-91
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET N SEOUL TOWER
วันที่สี่ น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ – พลอยอะเมทิส พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
11 – 15 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
โปรแกรมเต็ม :
(วันแม่) ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 24,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: GT-18
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
2 อินชอน-เกาะนามิ -ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
3 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก–ศูนย์โสม- Cosmetic – Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo 7017- ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4 หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง
5 วัดโซเกชา – Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ
วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 24,900.-
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 25,900.-
24,900.-
25,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-20
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2 อินชอน -อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน – ซอนชาอินแลนด์ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village – หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม – อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี
3 ปั่น Rail Bike – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เกาะนามิ – โซล
4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -พระราชวังชางด๊อกคุง -โซลทาวเวอร์ -Cosmetic Shop – Duty Free –ตลาดเมียงดง – ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพ
วันที่ 03-07 สิงหาคม 61
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 24-28 สิงหาคม 61
วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61
22,900.-
23,900.-
22,900.-
22,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์ปูซาน สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-21
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกิมแฮ – เมืองปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
3 เมืองเคียงจู – เมืองแดกู – วัดดองฮวาซา – Okgol Village – Cosmetic Shop – ศูนย์โสม – สวนสนุก E-WORLD – 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
วันที่ 01-05 สิงหาคม 61
วันที่ 15-19 สิงหาคม 61
23,900.-
23,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-23
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2 อินชอน – Songdo Central Park – G Tower – ล่องเรือ Songdo water taxi – ฮุนไดเอ้าท์เลท – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
4 พระราชวังชางด๊อกกุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก– Cosmetic Shop – Duty Free -ตลาดเมียงดง
5 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – ซุปเปอร์มาเก๊ต – กรุงเทพฯ
วันที่ 03-07 สิงหาคม 61
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61
วันที่ 24-28 สิงหาคม 61
วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61
23,900.-
24,900.-
23,900.-
23,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 45,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: GT-27
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
2 อินชอน- Skin Anniversary Beauty Town – สวนดอกไม้ TheGarden morning Clam – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk – คาเฟ่โกบงซาน – อาบน้ำแร่ จิมจิลบัง
3 Lotte Tower (รวมลิฟท์) – ห้างสรรพสินค้า Coex Mall -ถนนช้อปปิ้งอัพกูจอง – ตลาดปลาโนรางจิน
4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
5 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ช้อปปิ้งฮงแด– ซุปเปอร์มาเก๊ต – อินชอน– กรุงเทพ
วันที่ 09-13 สิงหาคม 61(วันหยุดวันแม่แห่งชาติ) 45,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,888.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: GS-6
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 2 เมืองโซล – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงแดมุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)
วันที่ 3เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – Hyundai Outlets – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 5 เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
28 ส.ค. – 01 ก.ย.61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
14,888
15,888
14,888
15,888
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินเจจูแอร์] 14,888.-
สายการบิน : เจจูแอร์
โค้ดทัวร์: GS-7
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 2 เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – วันเมาท์ สโนพาร์ค – เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เมืองซูวอน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
วันที่ 3 เมืองซูวอน – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล
วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ดิวตี้ฟรี – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่านเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – มหาวิทยาลัยอีฮวา –ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)
11 – 15 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
23 – 27 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
โปรแกรมเต็ม :

ทัวร์เกาหลีตลอดทั้งปี

ทัวร์เกาหลี มกราคม ทัวร์เกาหลี กุมภาพันธ์
ทัวร์เกาหลี มีนาคม ทัวร์เกาหลี เมษายน
ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม ทัวร์เกาหลี มิถุนายน
ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม ทัวร์เกาหลี สิงหาคม
ทัวร์เกาหลี กันยายน ทัวร์เกาหลี ตุลาคม
ทัวร์เกาหลี พฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ธันวาคม
[Total: 0    Average: 0/5]

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *