ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 2562 (2019) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์เกาหลี สิงหาคม

หลังจากที่รอคอยทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคม 2562 (2019)  ก็คลอดออกมาแล้วจ้าสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพา แม่ทัวร์เกาหลี ในเดือนสิงหาคมก็ไม่ต้องรออีกต่อไป โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคมออกแล้ว

เรามาพูดถึงอากาศเกาหลีช่วงเดือนสิงหากันดีกว่า สิงหาของเกาหลีจะเข้าสู่ฤดูร้อนของเกาหลีอากาศอาจจะร้อนกว่าเดือนอื่นๆ แต่ขอบอกว่าไม่ร้อนเท่าเมืองไทยนะครับเนื่องด้วยเกาหลีเค้าหน้าหนาวหนาวกว่าบ้านเราเลยทำให้อากาศไม่ร้อนมาก เหมาะชอบปิ้ง ใครที่อยากพาแม่ไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้ก็จะดีมาก ๆ เพราะอากาศไม่หนาวทำให้ไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไปกันเยอะแยะเตรียมกระเป่าเปล่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าที่เกาหลีมีของให้ชอปปิ้งมากมายทั้งเครื่องสำอางครีมบำรุงผิว เสื้อผ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งปี 2562 นี้ วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม (ทัวร ์เกาหลีวันแม่) ทำให้เราได้มีวันหยุดชดเชยอีก 1 วันคือวันจันทร์ หยุดสามวันลาเพิ่มอีกหนึ่งวันก็เพียงพอสำหรับการพาคุณแม่ไปทัวร์เกาหลีแล้ว เราไปดูตารางโปรแกรมทัวร์เกาหลีสิงหาคม 2562 กันเลยดีกว่า

 

โปรแกรมทัวร์เกาหลี สิงหาคม 2562 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.- HT-89 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน  [บินการบินไทย]  23,900.- ZG-89 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน  [บินแอร์เอเชีย]  13,900.- ZG-90 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี เอเวอแลนด์ 5วัน3คืน  [บินแอร์เอเชีย] 13,900.- ZG-91 FD
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ 5วัน[บินจินแอร์] 13,900.- CU-95 LJ
(วันแม่) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 24,900.- GT-18 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,900.- GT-20 KE
(สิงหาคม) ทัวร์ปูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.- GT-21 KE
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.- GT-23 KE
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 45,900.- GT-27 TG
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,888.- GS-6 XJ
(สิงหาคม) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินเจจูแอร์] 14,888.- GS-7 7C
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: HT-89
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง – ซูวอน
วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน – โซล
วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู – หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – วัดโชเกซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N TOWER – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
วันที่ 22-26 สิงหาคม 61 15,999
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน [บินการบินไทย] 23,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: ZG-89
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง(รวมชุดฮันบก) – N SEOUL TOWER
วันที่สี่ DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
09 – 13 สิงหาคม 2561 24,900
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-90
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC
วันที่สาม วัดโชเกซา – น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ ตลาดปลานอร์ยางจิน – สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
09 -13 สิงหาคม 2561
10 -14 สิงหาคม 2561
15 -19 สิงหาคม 2561
16 -20 สิงหาคม 2561
17 -21 สิงหาคม 2561
18 -22 สิงหาคม 2561
23 -27 สิงหาคม 2561
25 -29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
16,900
16,900
16,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี เอเวอแลนด์ สิงหาคม 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-91
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET N SEOUL TOWER
วันที่สี่ น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ – พลอยอะเมทิส พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
11 – 15 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
โปรแกรมเต็ม :
(วันแม่) ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 24,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: GT-18
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
2 อินชอน-เกาะนามิ -ปั่น Rali Bike -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล
3 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก–ศูนย์โสม- Cosmetic – Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo 7017- ช้อปปิ้งถนนฮงแด
4 หมู่บ้านบุกชนฮันนก –โซลทาวเวอร์-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-พิพิธภัณเท็ดดี้แบร์-คลองชงเกชน-ตลาดเมียงดง
5 วัดโซเกชา – Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ
วันที่ 09-13 สิงหาคม 61 24,900.-
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 25,900.-
24,900.-
25,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-20
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2 อินชอน -อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน – ซอนชาอินแลนด์ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village – หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม – อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี
3 ปั่น Rail Bike – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เกาะนามิ – โซล
4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -พระราชวังชางด๊อกคุง -โซลทาวเวอร์ -Cosmetic Shop – Duty Free –ตลาดเมียงดง – ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพ
วันที่ 03-07 สิงหาคม 61
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61 (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 24-28 สิงหาคม 61
วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61
22,900.-
23,900.-
22,900.-
22,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์ปูซาน สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-21
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกิมแฮ – เมืองปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
3 เมืองเคียงจู – เมืองแดกู – วัดดองฮวาซา – Okgol Village – Cosmetic Shop – ศูนย์โสม – สวนสนุก E-WORLD – 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
วันที่ 01-05 สิงหาคม 61
วันที่ 15-19 สิงหาคม 61
23,900.-
23,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: GT-23
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2 อินชอน – Songdo Central Park – G Tower – ล่องเรือ Songdo water taxi – ฮุนไดเอ้าท์เลท – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
4 พระราชวังชางด๊อกกุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก– Cosmetic Shop – Duty Free -ตลาดเมียงดง
5 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – ซุปเปอร์มาเก๊ต – กรุงเทพฯ
วันที่ 03-07 สิงหาคม 61
วันที่ 10-14 สิงหาคม 61
วันที่ 24-28 สิงหาคม 61
วันที่ 31 สิงหาคม-04 กันยายน 61
23,900.-
24,900.-
23,900.-
23,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 45,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: GT-27
1 กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
2 อินชอน- Skin Anniversary Beauty Town – สวนดอกไม้ TheGarden morning Clam – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk – คาเฟ่โกบงซาน – อาบน้ำแร่ จิมจิลบัง
3 Lotte Tower (รวมลิฟท์) – ห้างสรรพสินค้า Coex Mall -ถนนช้อปปิ้งอัพกูจอง – ตลาดปลาโนรางจิน
4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง+สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
5 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ช้อปปิ้งฮงแด– ซุปเปอร์มาเก๊ต – อินชอน– กรุงเทพ
วันที่ 09-13 สิงหาคม 61(วันหยุดวันแม่แห่งชาติ) 45,900.-
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,888.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: GS-6
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 2 เมืองโซล – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงแดมุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)
วันที่ 3เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – Hyundai Outlets – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 5 เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
28 ส.ค. – 01 ก.ย.61
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61
14,888
15,888
14,888
15,888
โปรแกรมเต็ม :
ทัวร์เกาหลี สิงหาคม 5วัน3คืน[บินเจจูแอร์] 14,888.-
สายการบิน : เจจูแอร์
โค้ดทัวร์: GS-7
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองโซล (อินชอน)
วันที่ 2 เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – วันเมาท์ สโนพาร์ค – เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เมืองซูวอน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
วันที่ 3 เมืองซูวอน – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล
วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ดิวตี้ฟรี – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่านเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – มหาวิทยาลัยอีฮวา –ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)
11 – 15 สิงหาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
23 – 27 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 61
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
โปรแกรมเต็ม :

ทัวร์เกาหลีตลอดทั้งปี

ทัวร์เกาหลี มกราคม ทัวร์เกาหลี กุมภาพันธ์
ทัวร์เกาหลี มีนาคม ทัวร์เกาหลี เมษายน
ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม ทัวร์เกาหลี มิถุนายน
ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม ทัวร์เกาหลี สิงหาคม
ทัวร์เกาหลี กันยายน ทัวร์เกาหลี ตุลาคม
ทัวร์เกาหลี พฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ธันวาคม

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645

[Total: 0    Average: 0/5]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *