ทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2562 (2019) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

หลังจากเพื่อน ๆ ที่อยากไป ทัวร์เกาหลี มิถุนายนตอนนี้โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2562 (2019) พร้อมราคาอัพเดทล่าสุดมาแล้วจ้า ซึ่งเกาหลีในช่วงเดือนมิถุนายนก็ถือเป็นอีกช่วงที่ไม่หนาวแล้วของเกาหลีเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ขี้หนาวเป็นที่สุดเพราะในช่วงเดือนมิถุนายนที่เกาหลีถือว่าเป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวที่สุดแล้ว และในทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายนถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ทัวร์เกาหลีมีราคาถูกและประหยัดที่สุดเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการทัวร์เกาหลีราคาถูก ราคาประหยัด เหมาะไปเดินช้อปปิ้งย่านดังเกาหลี ถือว่าเดือนมิถุนายนก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวของเกาหลี เพื่อน ๆ ท่านใดอยากไปทัวร์เกาหลีราคาถูกผมแนะนำเดือนนี้เลยนะครับ ผมมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2562 ดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ กัน เป็นโปรแกรมทัวร์เกาหลีสุดคลาสิกที่ทุกคนต้องไปเที่ยวเป็นเกาหลีตัว 5วัน 3คืน

 

โปรแกรมทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2562 (2019)
โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(มิถุนายน) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.- HT-89 FD
(มิถุนายน) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินทีเวย์] 14,999.- HT-90 TW
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 25,555.- ST-5 KE
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,555.- ST-6 KE
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,999.- ST-7 KE
(มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,999.- ST-9 XJ
(พ.ค.-ส.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน  [บินการบินไทย]  23,900.- ZG-89 TG
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน [บินการบินไทย] 18,900.- ZG-92 TG
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.- ZG-93 FD
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี เมืองหิมะ 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 12,900.- ZG-94 FD
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี ชมทิวลิป 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.- ZG-95 FD
(มิ.ย.-ก.ย.) ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ 5วัน[บินจินแอร์] 13,900.- CU-95 LJ
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 12,888.- GS-1 XJ
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี ลอตเต้  5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 12,888 GS-2 TG
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน[บินจินแอร์] 13,888.- GS-3 LJ
(มิถุนายน) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,999.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: HT-89
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง – ซูวอน
วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน – โซล
วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู – หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – วัดโชเกซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N TOWER – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
วันที่ 15-19 มิถุนายน 61
วันที่ 20-24 มิถุนายน 61
วันที่ 23-27 มิถุนายน 61
วันที่ 28-2 กรกฎาคม 61
วันที่ 29-3 กรกฎาคม 61
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 61
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมเต็ม :
(มิถุนายน) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินทีเวย์] 14,999.-
สายการบิน : ทีเวย์
โค้ดทัวร์: HT-90
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ – พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง – ซูวอน
วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน – โซล
วันที่สี่ ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล) – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซู – หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – วัดโชเกซา – ศูนย์เครื่องสำอาง – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N TOWER – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
วันที่ 29-2 มิถุนายน 61
วันที่ 30-3 มิถุนายน 61
วันที่ 31-4 มิถุนายน 61
วันที่ 5-9 มิถุนายน 61
วันที่ 6-10 มิถุนายน 61
วันที่ 7-11 มิถุนายน 61
วันที่ 12-16 มิถุนายน 61
วันที่ 13-17 มิถุนายน 61
วันที่ 14-18 มิถุนายน 61
วันที่ 19-23 มิถุนายน 61
วันที่ 20-24 มิถุนายน 61
วันที่ 21-25 มิถุนายน 61
วันที่ 26-30 มิถุนายน 61
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 25,555.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: ST-5
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกิมแฮ – เมืองปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
3 เมืองเคียงจู – เมืองแดกู – วัดดองฮวาซา – Okgol Village – Cosmetic Shop – ศูนย์โสม – สวนสนุก E-WORLD – 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
06-10 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
25,555.-
25,555.-
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,555.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: ST-6
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกิมแฮ – เมืองปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
3 เมืองเคียงจู – เมืองแดกู – วัดดองฮวาซา – Okgol Village – Cosmetic Shop – ศูนย์โสม – สวนสนุก E-WORLD – 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
01-05 มิถุนายน 61
08-12 มิถุนายน 61
15-19 มิถุนายน 61
22-26 มิถุนายน 61
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61
23,555.-
23,555.-
23,555.-
23,555.-
23,999.-
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,999.-
สายการบิน : โคเรียนแอร์
โค้ดทัวร์: ST-7
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติอินชอน
2 อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Wall – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – ซูวอน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -พระราชวังชางด๊อกคุง -โซลทาวเวอร์ -Cosmetic Shop – Duty Free –ตลาดเมียงดง – ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา
5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพ
01-05 มิถุนายน 61
08-12 มิถุนายน 61
15-19 มิถุนายน 61
22-26 มิถุนายน 61
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61
23,555.-
23,555.-
23,555.-
23,555.-
23,999.-
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 14,999.-
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์
โค้ดทัวร์: ST-7
1 กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน
2 อินชอน – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – ซูวอน
3 โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – ถนนฮงอิก
4 พระราชวังชางด๊อกคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -COSMETIC- DUTY FREE – โซลทาวเวอร์ – คลองชองเกชอน -ตลาดเมียงดง
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
01-05 มิถุนายน 61
13-17 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
14,999.-
14,999.-
14,999.-
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 12,888.-
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์
โค้ดทัวร์: GS-1
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน) (-/-/-)
2 เมืองโซล – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงแดมุน – LED Rose Garden(B/L/D)พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)
3 เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ ฟรี – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ – ย่านเมียงดง (B/L/-)
4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – Paju Lotte Premium Outlets – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน) (B/L/D)
5 เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
07 – 11 Jun 2018
13 – 17 Jun 2018
14 – 18 Jun 2018
15 – 19 Jun 2018
20 – 24 Jun 2018
21 – 25 Jun 2018
22 – 26 Jun 2018
23 – 27 Jun 2018
27 Jun – 01 Jul 2018
29 Jun – 03 Jul 2018
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี ลอตเต้ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 12,888
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: GS-2
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – วันเมาท์ สโนพาร์ค – เมืองซูวอน – ป้อมปราการฮวาซอง (-/L/D)
3 เมืองซูวอน – เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – เมืองโซล – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์(B/L/D) พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึ
4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ ฟรี–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านเมียงดง (B/L/-)
5 เมืองโซล – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)
06 – 10 Jun 2018
07 – 11 Jun 2018
08 – 12 Jun 2018
13 – 17 Jun 2018
14 – 18 Jun 2018
15 – 19 Jun 2018
20 – 24 Jun 2018
21 – 25 Jun 2018
22 – 26 Jun 2018
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน[บินจินแอร์] 13,888.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: GS-3
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองโซล (อินชอน) (-/-/-)
2 เมืองอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองยงอิน – วันเมาท์ สโนพาร์ค – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เมืองซูวอน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (-/L/D)
3 เมืองซูวอน – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล (B/-/D)
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ดิวตี้ฟรี – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่านเมียงดง (B/L/-)
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ตลาดทงแดมุน – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน) (B/L/-)
05 – 09 Jun 2018
06 – 10 Jun 2018
11 – 15 Jun 2018
13 – 17 Jun 2018
14 – 18 Jun 2018
18 – 22 Jun 2018
19 – 23 Jun 2018
20 – 24 Jun 2018
22 – 26 Jun 2018
26 – 30 Jun 2018
28 Jun – 02 Jul 2018
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
โปรแกรมเต็ม :
(มิ.ย.-ส.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน [บินการบินไทย] 23,900.-
สายการบิน : การบินไทย
โค้ดทัวร์: ZG-89
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง (รวมชุดฮันบก) – N SEOUL TOWER
วันที่สี่ DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
14 – 18 มิถุนายน 2561 23,900.-
โปรแกรมเต็ม :
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 13,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-93
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุก EVERLAND
วันที่สาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET N SEOUL TOWER
วันที่สี่ น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ – พลอยอะเมทิส พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
05 – 09 มิถุนายน 2561
06 – 10 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
12 – 16 มิถุนายน 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
19 – 23 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
โปรแกรมเต็ม :
(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี เมืองหิมะ 5วัน3คืน [บินแอร์เอเชีย] 12,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: ZG-94
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์ THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล
วันที่สาม น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล
วันที่สี่ เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
01 – 05 มิถุนายน 2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
30 มิย. – 04 ก.ค. 2561
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
โปรแกรมเต็ม :

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645

[Total: 0    Average: 0/5]

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *