หมู่บ้านชอนจูฮันอก

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

เป็นการเผยแพร่ “ศิลปะแนวฮัน” สู่สายตาคนทั้งโลกและเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมเกาหลีโบราณ
ที่ตั้ง เคียวดงและพุงนัมดงในวันซัน-กู, ชอนจู-ชี, จังหวัดชอลลาบุกโด
จุดที่น่าสนใจ : ทุกส่วนในหมู่บ้านล้วนถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งฮันอก (1930-1960)
: เขตอนุรักษ์โบราณสถานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่น ศาลเคียงกิจอน, โรงเรียนขงจื๊อเจินจูฮยางเกียวและอาสนวิหารเจินดง
สถานที่เที่ยวอื่น ๆ โรงเรียนของจื๊อเจินจูฮยางเกียว, ประตูพุงนัมมุน, ตลาดนัมบู, ตรอกมักกอลลี (ซอซินดง, ซัมซอน-ดง ฯลฯ), บิบิมบับ ฯลฯ
เรือนรับรองศิลปะฮันอก, สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม, รายการท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะแนวฮัน
สถาบันวัฒนธรรมดั้งเดิมเกาหลี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชอนจู ป้อมนัมโกซันซอง, พิพิธภัณฑ์ฮันจิ ฯลฯ (ทัวร์เกาหลี)


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *