พุนวางซา (Bunhwangsa Temple)

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

วัดพุนวางเป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพัรรดินีซอนด็อก (Seon Deok) แห่งราชวงศ์ชิลลา วัดนี้อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเคียงจูเพียง 20 นาที มีเจดีย์สำคัญที่สร้างด้วยหินชื่อว่า Mojeon Stone ซึ่งเดิมทีนั้นสูง 9 ขั้น แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 3 ชั้น เจดีย์นี้ใช้หินก่อสร้างแทนอิจ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมัยราชวงศ์ชิลลา วัดพุนวางแห่งนี้รุ่งเรืองมาก ๆ ในยุคนั้น พระและศิลปินจะพากันมาเขียนหนังสือและวาดภาพกันที่นี่ ดังจะเห็นจากภาพวาดทางศาสนาและประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกทำลายลงเมื่อเกิดสงครามระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น วัดพุนวางเปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี เปิดเวลา 8.00-18.30 น. ค่าเข้าชม 1,300 วอน (ทัวร์เกาหลี)


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *