วีดีโอเที่ยวกรุงโซล เกาหลี

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

โซลเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของความเจริญของเกาหลีใต้ มีสายการบินหลากหลายสายที่บินไปกลับระหว่างโซล เกาหลี ไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่โซลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เราได้เที่ยวได้ชมได้ช้อปปิ้ง อาทิ หอคอยโซลทาวเว่อร์ หอคอยที่สูงที่สุดในเกาหลี ว่าง ๆ ไปเที่ยวเกาหลีกัน

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close