เที่ยวพระราชวังเคียงบก, เคียงบกกุง

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

เคียงบกกุง

กลับมาแล้วจ้าวันนี้จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ คือ พระราชวังเคียงบกหรือ เคียงบกกุง พระราชวังเคียงบกกุงถูกสร้างขึ้นในสมัยพระราชวังของกษัตริย์แทโจ (Taejo) พระราชวังแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษ์แห่งราชวงศ์โชซอน ด้วยความสง่างามและยิ่งใหญ่ตลอดในสมัยราชวงศ์โชซอนได้ก่อสร้างอาคารในพระราชวังมากถึง 200 หลัง แต่เป็นที่น่าเสียดายในสมัยสงครามญี่ปุ่นได้รุกราณและได้ถูกเผาไปเป็นจำนวนมาก จนมาถึงในยุคของกษัตริย์โคจง (Kojong) จึงได้บูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งในปัจจุบันนี้มีอาคารเหลืออยู่เพียง 10 หลังเท่านั้น ปัจจุบันก็ยังมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังเคียงบกอยู่เพื่อจะทำให้พระราชวังเคียงบกกลับมางดงามและยิ่งใหญ่อีกครั้ง ปัจจุบันนี้พระราชวังเคียงบอกได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยค่าเข้าชมจะแบ่งแยกเป็นผู้ใหญ่ 3,000 วอน เด็กอายุ 7-18 ปี 1,500 วอน การเดินทางไปยังพระราชวังเคียงบกท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ลงที่สถานีเคียงบกกุงได้เลย โดยออกประตู 5

สถานที่สำคัญ ๆ ภายในพระราชวังเคียงบก

ควางฮวามุน หรือประตูควางฮวา (Gwanghwa Gate)
เป็นทางเข้าสู่พระราชวังเดิม ตั้งอยู่สุดถนนเซจองโน โดยปัจจุบันนี้มีทางเข้าพระราชวังเคียงบกกุง 2 ทางคือ ทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันออกของพระราชวัง

ตำหนักคึนจองจอน (Geunjeongjeon)
ถือว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ ใช้สำหรับเป็นท้องพระโรงและห้องเข้าเฝ้า

ตำหนักเคียงโฮรู (Gyeonghoeru)
เป็นตำหนักที่กว้างขวาง ประกอบด้วยพลับพลา 2 หลัง สระน้ำจากการสร้างของมนุษย์ พระตำหนักแอ่งหนี้ใช้สำหรับจัดเลี้ยงขาราชบริพารและนักการทูตในโอกาสต่าง ๆ


ตำหนักยางวอนจอง หรือ ฮังวอนจง (Hyangwonjeong)

พลับพลาที่แยกตัวออกมาต่างหาก ตั้งอยู่ในสระบัวทางตอนเหนือของพระราชวัง เป็นที่ที่กษัตริย์ใช้สำหรับพักผ่อนและจัดงานเลี้ยงราชนิกุลในอดีต


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.visitkorea.or.kr/intro.html


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *