สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก มีทั้งโบราณสถานทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเกาหลี

มรดกทางประวัติศาสตร์

พระราชวังชางด้อกกุง
ศาลชงเมียว
สุสานหลวงในราชวงศ์โชซอน 40 แห่ง
ป้อมซูวอนฮวาซอง
อุทยานประวัติศาสตร์เคียงจู
ถ้ำช็อกกูรัมและวัดพุลกุกซา
หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์เกาหลี ฮาฮเวและยางดง
โคชัง อุทยานกองศิลาคังฮวาและฮวาซุน
วัดเฮอินซา ชางเกียนพันชอนหอประดิษฐานแห่งจารึกแผ่นไม้โบราณ พระไตรปิฎกภาษาเกาหลี
เกาะภูเขาไฟเชจูและปล่องลาวา

มรดกทางประวัติศาสตร์
พระราชวังชางด้อกกุง
ศาลชงเมียว
สุสานหลวงในราชวงศ์โชซอน 40 แห่ง
ป้อมซูวอนฮวาซอง
อุทยานประวัติศาสตร์เคียงจู
ถ้ำช็อกกูรัมและวัดพุลกุกซา
หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์เกาหลี ฮาฮเวและยางดง
โคชัง อุทยานกองศิลาคังฮวาและฮวาซุน
วัดเฮอินซา ชางเกียนพันชอนหอประดิษฐานแห่งจารึกแผ่นไม้โบราณ พระไตรปิฎกภาษาเกาหลี
เกาะภูเขาไฟเชจูและปล่องลาวา

มรดกทางวัฒนธรรม

ชุลทากิ กายกรรมเดินบนเส้นเชือกกลางอากาศ
แท็คเกียน ศิลปะการต่อสู้แบบเกาหลีโบราณ
ศิลปะการทอโมซี การทอด้วยเส้นป่าน
แทมกจัง สถาปัตยกรรมงานไม้แบบเกาหลีดั้งเดิม
แมซานยัง ศิลปะโบราณการเลี้ยงและฝึกฝนเหยี่ยวและนกล่าเนื้อ
กากก ชุดเพลงขับร้องกวีนิพนธ์บรรเลง
ชอยงมู ระบำหน้ากาก
คังกังซุนแล ระบำล้อมวงโบราณ
เชจู ชิลมอริดัง ยองดึกกุท พิธีกรรมบูชาเพื่อยังให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขและมีแหล่งจังปลาอุดมสมบูรณ์
นัมซาดัง โนรึ การประกอบพิธีกรรมแด่ผู้วายชนม์เพื่อให้ไปสู่สัมปรายภพ
เทศกาลคังนึง ทาโนเจ เทศกาลขอพรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน 5 ของทุกปี ตามปฏิทินเกาหลี
พันซอรี เพลงร้องร่อยเดี่ยวโบราณมีกลองบรรเลงประกอบจังหวะ
พิธีบูชาบูรพกษัตราธิราชเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ในศาลชงเมียว

มรดกความทรงจำแห่งโลก

จารึกอักษรฮุนมินจองกึม
โชซอนวังโจซิลลก จดหมายเหตุในราชวงศ์โชซอน
ซึงจองโวนิลกิ อนุทินของราชเลขาธิการ
อึยกเว กฎมณเฑียรบาลราชวงศ์โชซอน
พันกุน ฮวาซัง โชรก พุลโจ ชิกจิ ซิมเซ โยจอล หนังสือฉบับที่สองเรื่อง “ประชุมบทนิพนธ์คำสอนแห่งเซนของมหาเถระ”
แท่นไม้พิมพ์อักษรพระไตรปิฏกเกาหลีและคัมภีร์อื่น ๆ ในศาสนาพุทธ
ทงกึยโบกัม หลักปฏิบัติและการรักษาตามแนวบูรพโอสถ
หอจดหมายเหตุมรดกสารคดีด้านสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ. 1980 ในเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านระบอบเผด็จการทหารวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ควางจู สาธารณรัฐเกาหลี
อิลซองนก บันทึข้อคิดประจำวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเกาหลี


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *