ทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2561 มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

หลังจากเพื่อน ๆ ที่อยากไป ทัวร์เกาหลี มิถุนายนตอนนี้โปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 2561 พร้อมราคาอัพเดทล่าสุดมาแล้วจ้า ซึ่งเกาหลีในช่วงเดือนมิถุนายนก็ถือเป็นอีกช่วงที่ไม่หนาวแล้วของเกาหลีเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ขี้หนาวเป็นที่สุดเพราะในช่วงเดือนมิถุนายนที่เกาหลีถือว่าเป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวที่สุดแล้ว และในทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายนถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ทัวร์เกาหลีมีราคาถูกและประหยัดที่สุดเหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการทัวร์เกาหลีราคาถูก ราคาประหยัด เหมาะไปเดินช้อปปิ้งย่านดังเกาหลี ถือว่าเดือนมิถุนายนก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวของเกาหลี เพื่อน ๆ ท่านใดอยากไปทัวร์เกาหลีราคาถูกผมแนะนำเดือนนี้เลยนะครับ ผมมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน 61 ดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ กัน เป็นโปรแกรมทัวร์เกาหลีสุดคลาสิกที่ทุกคนต้องไปเที่ยวเป็นเกาหลีตัว 5วัน 3คืน

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 17,777.-

แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ ZG-1

กำหนดการเดินทาง

เดือน มิถุนายน 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

02 – 06 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
03 – 07 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
09 – 13 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
10 – 14 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
16 – 20 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
17 – 21 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
23 – 27 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
24 – 28 มิถุนายน 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560 15,777 15,777 15,777 5,000
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2560 15,777 15,777 15,777 5,000

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,900.-

แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ ZG-2

กำหนดการเดินทาง

  มิถุนายน 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
02 – 06 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
03 – 07 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
04 – 08 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
05 – 09 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
06 – 10 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
07 – 11 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
08 – 12 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
09 – 13 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
10 – 14 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
11 – 15 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
12 – 16 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
13 – 17 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
14 – 18 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
15 – 19 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
16 – 20 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
17 – 21 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
18 – 22 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
19 – 23 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
20 – 24 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
21 – 25 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
22 – 26 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
23 – 27 มิถุนายน 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
24 – 28 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
25 – 29 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
26 – 30 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2560 14,900 14,900 14,900 5,000
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ One Mount Snow Park 5วัน[บินจินแอร์] 14,900.-

จินแอร์

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่านพักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
02 – 06 มิ.ย. 60 15,900.- 4,500.-
06 – 10 มิ.ย. 60 16,900.- 4,500.-
10 – 14 มิ.ย. 60 15,900.- 4,500.-
14 – 18 มิ.ย. 60 16,900.- 4,500.-
18 – 22 มิ.ย. 60 14,900.- 4,500.-
22 – 26 มิ.ย. 60 16,900.- 4,500.-
26 – 30 มิ.ย. 60 13,900.- 4,500.-
04 – 08 ก.ค. 60 16,900.- 4,500.-
08 – 12 ก.ค. 60 (วันอาสาหบูชา) 17,900.- 4,500.-
12 – 16 ก.ค. 60 16,900.- 4,500.-
16 – 20 ก.ค. 60 15,900.- 4,500.-
ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 6,900 บาท

อ่านโปรแกรม >>

โปรแกรมเกาหลี มิถุนายน
สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ปูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-
(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5วัน[บินการบินไทย] 23,900.-
(มิ.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 16,900.-
(พ.ค.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 13,900.-
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.-

FB Messenger Clik

Call 0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close