ทัวร์เกาหลีวันเข้าพรรษา 2561 (9 กรกฎาคม) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์เกาหลีวันเข้าพรรษา 61

มี ทัวร์เกาหลีวันเข้าพรรษา 2561 มาเพื่อน ๆ ที่กำลังหา ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม เที่ยวกันอยู่นะครับโดยวันเข้าพรรษาปีนี้ 2561 จะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันพุธ  หยุดยาว ตั้งแต่วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคารกันเลยทีเดียว เหมาะสำหรับ ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืนได้สบาย ทัวร์เกาหลีส่วนมากจะออกเดินทางช่วงกลางคืนวันเดินทางเราก็ไม่ต้องลางาน ช่วงหยุดเข้าพรรษาของทุกปีถือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวเกาหลีกันอย่างคับคั่ง พูดถึงวันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธเรา ๆ เป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาในช่วงหน้าฝนเพราะในครั้งพุทธกาลในช่วงหน้าฝนพระยังคงต้องออกไปธุดงไปเทศทำให้เหยียบกล้าข้าวที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ พระพุทธเจ้าซึงได้ตั้งบทบัญญัติขึ้นมาให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา 3 เดือนโดยไม่ให้ออกไปนอนข้างที่วัดอื่น และวันเข้าพรรษารัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดประจำชาติอีกด้วย ผมมีตารางทัวร์เกาหลีช่วงเข้าพรรษามาฝากเพื่อน ๆ ด้วยครับ

(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ One Mount Snow Park 5วัน[บินจินแอร์] 14,900.-

จินแอร์ จินแอร์ โค้ดทัวร์ CU-5

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
04 – 08 ก.ค. 60 16,900.- 4,500.-
08 – 12 ก.ค. 60 (วันอาสาหบูชา) 17,900.- 4,500.-
12 – 16 ก.ค. 60 16,900.- 4,500.-
16 – 20 ก.ค. 60 15,900.- 4,500.-
ราคาอื่นๆ

  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 6,900 บาท

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 14,900.-

แอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ ZG-3

กำหนดการเดินทาง

เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

07 – 11 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000
08 – 12 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 16,900.-

แอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ ZG-4

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – สิงหาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

04 – 08 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000
05 – 09 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000
06 – 10 กรกฎาคม 2560 18,900 18,900 18,900 5,000
07 – 11 กรกฎาคม 2560 17,900 17,900 17,900 5,000

อ่านโปรแกรม >>

โปรแกรมเกาหลีอาสาฬหบูชา โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5วัน[บินการบินไทย] 23,900.- GT-7
(พ.ค.-ก.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชียเอ็กซ์] 13,900.- GT-11
(ต.ค.-พ.ย) ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5วัน[บินการบินไทย] 27,900.- GT-12
(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 23,900.- GT-14

FB Messenger Clik

Call 0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close