ทัวร์เกาหลี สงกรานต์ 2561 มีส่วนลดแน่นอน (13 เมษายน 2561)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ 2561

อัพเดททัวร์เกาหลีช่วงสงกรานต์ 2561 กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์เกาหลีจะไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ๆ ซึ่งสงกรานต์ปี 2561 เดือนเมษายน หยุดทั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน (วันสงกรานต์) เหมาะสำหรับไปทัวร์เกาหลีเอามาก ๆ ช่วงสงกรานต์เกาหลีถือว่าอากาศเย็นสบาย ๆ ไม่ร้อนไม่หนาวเหมาะสำหรับคนขี้หนาวอยากจะไปชอปปิ้งสวย ๆ ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ 2561 ถือว่าเหมาะที่สุดวันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีสงกรานต์มาฝากเพื่อน ๆ แถมด้วยทัวร์เกาหลีเดือนเมษายน 2561 ตลอดทั้งเดือนมาฝากด้วยครับ เราไปดูกันเลยดีกว่า

ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินJF]
PERIOD ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเดี่ยว
พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักคู่ ท่านละ เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง เพิ่ม
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 17,900 17,900 17,900 4,900
01-05 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
02-06 เม.ย. 21,900 21,900 20,900 4,900
03-07 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
04-08 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
05-09 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
06-10 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
07-11 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
08-12 เม.ษ. 20,900 20,900 19,900 4,900
09-13 เม.ย. 25,900 25,900 24,900 4,900
10-14 เม.ย. 30,900 30,900 29,900 5,900
11-15 เม.ย. 30,900 30,900 29,900 5,900
12-16 เม.ย. 29,900 29,900 28,900 5,900
13-17 เม.ย. 29,900 29,900 28,900 5,900
14-18 เม.ย. 25,900 25,900 24,900 4,900
15-19 เม.ย. 25,900 25,900 24,900 4,900
16-20 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 4,900
17-21 เม.ย. 24,900 24,900 23,900 4,900
18-22 เม.ย. 23,900 23,900 22,900 4,900
19-23 ม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
20-24 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
21-25 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
22-26 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 4,900
23-27 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 4,900
24-28 เม.ย. 20,900 20,900 19,900 4,900
25-29 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
26-30 เม.ย. 19,900 19,900 18,900 4,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 18,900 18,900 18,900 4,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 19,900 19,900 18,900 4,900
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 21,900 21,900 20,900 4,900
ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน[บินJF] สงกรานต์ 2558

กำหนดการเดินทาง

เดือน มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

19-23 มีนาคม

18,900

18,900

18,900

18,900

22-26 มีนาคม

18,900

18,900

18,900

18,900

26-30 มีนาคม

18,900

18,900

18,900

18,900

29 มีนาคม-02 เมษายน

18,900

18,900

18,900

18,900

02-06 เมษายน

22,900

22,900

22,900

5,000

05-09 เมษายน

22,900

22,900

22,900

5,000

09-13 เมษายน

26,900

26,900

26,900

5,000

12-16 เมษายน

29,900

29,900

29,900

5,000

16-20 เมษายน

21,900

21,900

21,900

5,000

19-23 เมษายน

20,900

20,900

20,900

5,000

23-27 เมษายน

21,900

21,900

21,900

5,000

26-30 เมษายน

20,900

20,900

20,900

5,000

ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ 2561 4วัน3คืน[บินXJ]

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม-เมษายน

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

25-29 มีนาคม

17,900

17,900

17,900

5,000

26-30 มีนาคม

17,900

17,900

17,900

5,000

27-31 มีนาคม

17,900

17,900

17,900

5,000

28 มีนาคม-01 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

29 มีนาคม-02 เมษายน

16,900

16,900

16,900

5,000

30 มีนาคม-03 เมษายน

16,900

16,900

16,900

5,000

31 มีนาคม-04 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

01-05 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

02-06 เมษายน

21,900

21,900

21,900

5,000

03-07 เมษายน

21,900

21,900

21,900

5,000

04-08 เมษายน

19,900

19,900

19,900

5,000

05-09 เมษายน

19,900

19,900

19,900

5,000

06-10 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

07-11 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

08-12 เมษายน

23,900

23,900

23,900

5,000

09-13 เมษายน

24,900

24,900

24,900

5,000

10-14 เมษายน

25,900

25,900

25,900

5,000

11-15 เมษายน

25,900

25,900

25,900

5,000

12-16 เมษายน

25,900

25,900

25,900

5,000

13-17 เมษายน

23,900

23,900

23,900

5,000

14-18 เมษายน

22,900

22,900

22,900

5,000

15-19 เมษายน

22,900

22,900

22,900

5,000

16-20 เมษายน

22,900

22,900

22,900

5,000

17-21 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

18-22 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

19-23 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

20-24 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

21-25 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

22-26 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

23-27 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

24-28 เมษายน

18,900

18,900

18,900

5,000

25-29 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

26-30 เมษายน

17,900

17,900

17,900

5,000

27 เมษายน-01 พฤษภาคม

17,900

17,900

17,900

5,000

28 เมษายน-02 พฤษภาคม

17,900

17,900

17,900

5,000

29 เมษายน-03 พฤษภาคม

19,900

19,900

19,900

5,000

30 เมษายน-04 พฤษภาคม

19,900

19,900

19,900

5,000

01-05 พฤษภาคม 2558

19,900

19,900

19,900

5,000

เดินทาง ราคาทัวร์ ราคา
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
25-29 มีนาคม 17,900 17,900 17,900 5,000
26-30 มีนาคม 17,900 17,900 17,900 5,000
27-31 มีนาคม 17,900 17,900 17,900 5,000
28 มีนาคม-01 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
29 มีนาคม-02 เมษายน 16,900 16,900 16,900 5,000
30 มีนาคม-03 เมษายน 16,900 16,900 16,900 5,000
31 มีนาคม-04 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
01-05 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
02-06 เมษายน 21,900 21,900 21,900 5,000
03-07 เมษายน 21,900 21,900 21,900 5,000
04-08 เมษายน 19,900 19,900 19,900 5,000
05-09 เมษายน 19,900 19,900 19,900 5,000
06-10 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
07-11 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
08-12 เมษายน 23,900 23,900 23,900 5,000
09-13 เมษายน 24,900 24,900 24,900 5,000
10-14 เมษายน 25,900 25,900 25,900 5,000
11-15 เมษายน 25,900 25,900 25,900 5,000
12-16 เมษายน 25,900 25,900 25,900 5,000
13-17 เมษายน 23,900 23,900 23,900 5,000
14-18 เมษายน 22,900 22,900 22,900 5,000
15-19 เมษายน 22,900 22,900 22,900 5,000
16-20 เมษายน 22,900 22,900 22,900 5,000
17-21 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
18-22 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
19-23 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
20-24 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
21-25 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
22-26 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
23-27 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
24-28 เมษายน 18,900 18,900 18,900 5,000
25-29 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
26-30 เมษายน 17,900 17,900 17,900 5,000
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 17,900 17,900 17,900 5,000
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 17,900 17,900 17,900 5,000
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 19,900 19,900 19,900 5,000
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 19,900 19,900 19,900 5,000
01-05 พฤษภาคม 19,900 19,900 19,900 5,000

ทัวร์เกาหลีเทศกาล 2561

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close