คลิปพระราชวังเคียงบ็อก

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

พระราชวังเคียงบกกุง (เคียงบ็อก) ( Gyeongbokgung Palace ) เป็นพระราชวังในสมัยของราชวงค์โชซอนโดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 โดย ชองโดจอน เป็นพระราชวังหลวงโดยเป็นที่ประทับของราชวงค์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีต่อมาในยุคที่ญี่ปุ่นบุกเกาหลีได้ถูกเผาทำลาย ปัจจุบันได้บูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังบางส่วนขึ้นมาใหม่ทดแทนครั้งที่ถูกเผาทำลายไป ซึ่งปัจจุบันนี้มีตำหนักทั้งหมด 10 ตำหนัก

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0956539645

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close