คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) น้ำใส ไหลเย็น ผ่านกลางเมืองเกาหลี

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

[Total: 0    Average: 0/5]

ชองเกชอน

เมื่อหกร้อยปีก่อน กษัตริย์ยองโจ (กษัตริย์องค์ที่ 21 ของราชวงศ์โชซอน) ได้รับสั่งให้ดำเนินการขุดคลองชองเกชอนถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ ใช้คนงานประมาณ 200,000 คน เพื่อปรับพื้นที่ใให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง ภายหลังสงครามเกาหลี พื้นที่ริมคลองได้กลายสภาพไปเป็นชุมชนแออัด น้ำเน่าเสีย สิ่งแวดล้อมโดนทำลายผู้คนก็อาศัยอยู่ไปวันๆ ไร้อนาคต ทัวร์เกาหลี
ช่วงทศวรรษ 1960 และ 70
มีความพยายามที่จะล้างพื้นที่สลัม และปรับปรุงสุขอนามัย จึงได้ปิดคลองตั้งแต่สะพานความควางเกียว ไปถึงสะพานโอกันซูเกียว ในทงแดมุน บริษัทห้างร้านต่างๆ เกิดขึ้น ถนนแออัดมากขึ้นจึงได้มีการสร้างทางด่วนยกระดับขึ้นเหนือถนนที่เกิดจากการ ปิดคลอง ผลที่ตามมาคือ มีสิ่งกอ่สร้างสมัยใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย
ช่วงทศวรรษ 1970 และ 80
พื้นที่แถบนี้ยังคงเจิรญอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เป็นศูนย์กลางของกรุงโซล จนเวลาผ่านไปโครงสร้างถนนก็ผุพัง เนื่องจากฝุ่นละองและควันพิษ กลายเป็นปัญหาความปลอดภัยของสาธารณะ
ปี 2005
เพื่อให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับศตวรรษที่ 21 จึงได้เกิดโครงการพื้นฟูคลองชองเกชอน โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ค.ศ. 2003 จน วันที่ 1 ต.ค. ค.ศ. 2005 คลองสะอาด น้ำสีฟ้าใสจึงได้ปรากฏให้เห็น การฟื้นฟูคลองชองเกชอนครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่น่าจดจำในการทำให้กรุงโซล กลายเป็นเมืองที่ความสมดุลระหว่าง ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

สถานที่น่าสนใจ

ตามเส้นทางคลองชองเกชอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมืองและสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี

ชองเก พลาซ่า

จุดเริ่งของคลองชองเกชอนคือน้ำพุที่ประดับประดา ไปด้วยไฟสามสี น้ำพุดอกไม้ไฟ และน้ำพุสองชั้น ที่ในแต่ละวันต้องปั้มน้ำ 65,000 ตัน ที่ก้นคลองสว่างเรืองๆ ด้วยไฟอ่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเยือกเย็น


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *